FORSIDEN TIL DET 3. WILLY ALBUM
ER I KORTE TRÆK BLEVET SÅLEDES TIL:


Første skridt er at få godkendt et udkast hos
Tage Andersen's enke Elisabeth.
Der var bred enighed for Asger's flotte udkast.



Efter godkendelse går Jan Wenneberg igang med at pusle
Tage's S/H streger sammen fra de forskellige ruder.



Til sidst fuldender Lars Jakobsen værket
med at lægge flotte farver på.